AV人妻在线一区二区三区

AV人妻在线一区二区三区

人参黄连散治心经蕴热夜啼。凡贴膏药,先用朴硝随患处,铺半指浓,以纸覆上,用热熨斗熨良久,如硝耗,再加熨之,二时许方贴膏药。

奚氏女六岁,忽然发惊目动切牙,或睡中惊搐痰涎壅盛,或用化痰祛风等药,益甚。大便出血者,犀角地黄汤。

后复伤食,腹胀作痛,或用药下之,痛虽止而胀益甚,更加喘粗,此脾气伤而及于肺也,用六君、桔梗调补而痊。 或谓∶参、、炮姜不宜。

 一小儿面素痿黄,或时变青,饮食过多,睡面切牙,服克伐之剂,口舌生疮,大便泄青,发搐痰盛,唇青手冷,用六君加木香、柴胡、升麻,数剂而安。盖荣血为水谷之精气,灌溉五脏六腑、四肢百骸。

一小儿九岁,食炙之物,作泻饮冷,诸药不应,肌体消瘦,饮食少思,余用黄连一两,酒拌炒焦为末,入人参末四两,粥丸小豆大,每服四五十丸,不拘时,白汤下,服讫渐愈;又用五味异功散加升麻,服月余而瘥。此肝经血盛之症,用小柴胡汤加生地黄、乌梅治之而愈。

若七情内伤,六淫外侵,饮食失节,房劳过度,致脾土之阴受伤,转运之官失职,不能输化,故下气也。 否则,误用川乌也。

Leave a Reply